บริษัท มงคลฉัตร เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มงคลฉัตร เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท มงคลฉัตร เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มงคลฉัตร เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มงคลฉัตร เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายปลีกขายส่ง และตัวแทนจำหน่าย วัสดุสิ้นเปลืองในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มงคลฉัตร เทรดดิ้ง จำกัด


4/17 หมู่ที่ 7 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มงคลฉัตร เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

4/17 หมู่ที่ 7 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท บริษัท มงคลฉัตร เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มงคลฉัตร เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0205559001838
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มงคลฉัตร เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มงคลฉัตร เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*