บริษัท มี้ดโก้ เออาร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มี้ดโก้ เออาร์ จำกัด"

บริษัท มี้ดโก้ เออาร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มี้ดโก้ เออาร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มี้ดโก้ เออาร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการให้ ซื้อ ขาย เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มี้ดโก้ เออาร์ จำกัด


77/305 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มี้ดโก้ เออาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/305 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท มี้ดโก้ เออาร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มี้ดโก้ เออาร์ จำกัด

ได้แก่ 0205559001846
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มี้ดโก้ เออาร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มี้ดโก้ เออาร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*