บริษัท เคยูเอ็ม เว็บ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคยูเอ็ม เว็บ จำกัด"

บริษัท เคยูเอ็ม เว็บ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคยูเอ็ม เว็บ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคยูเอ็ม เว็บ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ตัวแทนประกาศ และโฆษณารถ เกี่ยวกับการซื้อ ขาย รถบรรทุกมือสอง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคยูเอ็ม เว็บ จำกัด


121/64 หมู่ที่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคยูเอ็ม เว็บ จำกัด ตั้งอยู่ที่

121/64 หมู่ที่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท บริษัท เคยูเอ็ม เว็บ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคยูเอ็ม เว็บ จำกัด

ได้แก่ 0205559001854
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคยูเอ็ม เว็บ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคยูเอ็ม เว็บ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*