บริษัท สุข โปรเกรสชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สุข โปรเกรสชั่น จำกัด"

บริษัท สุข โปรเกรสชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สุข โปรเกรสชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สุข โปรเกรสชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย ถนน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สุข โปรเกรสชั่น จำกัด


138/93 หมู่ที่ 5 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สุข โปรเกรสชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

138/93 หมู่ที่ 5 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

แผนที่บริษัท บริษัท สุข โปรเกรสชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สุข โปรเกรสชั่น จำกัด

ได้แก่ 0205559001862
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สุข โปรเกรสชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สุข โปรเกรสชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*