บริษัท ดีดี ฟรุ๊ต (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีดี ฟรุ๊ต (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ดีดี ฟรุ๊ต (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีดี ฟรุ๊ต (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีดี ฟรุ๊ต (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและการส่งออกรวมถึงการขายส่ง ปลีก ผลไม้สดและผลไม้แปรรูป อาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีดี ฟรุ๊ต (ประเทศไทย) จำกัด


29/232 หมู่ที่ 4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีดี ฟรุ๊ต (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

29/232 หมู่ที่ 4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ดีดี ฟรุ๊ต (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีดี ฟรุ๊ต (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0205559001889
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีดี ฟรุ๊ต (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีดี ฟรุ๊ต (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*