บริษัท อู่ขำ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อู่ขำ คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท อู่ขำ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อู่ขำ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อู่ขำ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งอาคารทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อู่ขำ คอนสตรัคชั่น จำกัด


179/6 หมู่ที่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อู่ขำ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

179/6 หมู่ที่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

แผนที่บริษัท บริษัท อู่ขำ คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อู่ขำ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0205559001897
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อู่ขำ คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อู่ขำ คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*