บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟรุ๊ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟรุ๊ต จำกัด"

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟรุ๊ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟรุ๊ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟรุ๊ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการ ส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตร ผลไม้สด ผลไม้แปรรูปจากต่างประเทศและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟรุ๊ต จำกัด


127 หมู่ที่ 4 ถนนเกาะโพธิ์-สามแยก ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟรุ๊ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

127 หมู่ที่ 4 ถนนเกาะโพธิ์-สามแยก ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240

แผนที่บริษัท บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟรุ๊ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟรุ๊ต จำกัด

ได้แก่ 0205559001901
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟรุ๊ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟรุ๊ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*