บริษัท กรีน พาร์ค วิคตอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรีน พาร์ค วิคตอรี่ จำกัด"

บริษัท กรีน พาร์ค วิคตอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรีน พาร์ค วิคตอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรีน พาร์ค วิคตอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการ ดูแลผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรีน พาร์ค วิคตอรี่ จำกัด


150 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรีน พาร์ค วิคตอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

150 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท กรีน พาร์ค วิคตอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรีน พาร์ค วิคตอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0205559001919
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรีน พาร์ค วิคตอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรีน พาร์ค วิคตอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*