บริษัท ริช โซ นิวแมน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ริช โซ นิวแมน จำกัด"

บริษัท ริช  โซ  นิวแมน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ริช โซ นิวแมน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ริช โซ นิวแมน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ขายฝาก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ จำนอง ห้องชุด และอสังหาริมทรัพย์ อื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ริช โซ นิวแมน จำกัด


109/9 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ริช โซ นิวแมน จำกัด ตั้งอยู่ที่

109/9 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ริช โซ นิวแมน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ริช โซ นิวแมน จำกัด

ได้แก่ 0205559001927
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ริช โซ นิวแมน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ริช โซ นิวแมน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*