บริษัท นิว เอ็กซ์เพรส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นิว เอ็กซ์เพรส จำกัด"

บริษัท นิว เอ็กซ์เพรส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นิว เอ็กซ์เพรส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นิว เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม ภัคตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นิว เอ็กซ์เพรส จำกัด


183/14 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นิว เอ็กซ์เพรส จำกัด ตั้งอยู่ที่

183/14 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท นิว เอ็กซ์เพรส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นิว เอ็กซ์เพรส จำกัด

ได้แก่ 0205559001943
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นิว เอ็กซ์เพรส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นิว เอ็กซ์เพรส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*