บริษัท วายพีเอ็มเทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วายพีเอ็มเทรด จำกัด"

บริษัท วายพีเอ็มเทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วายพีเอ็มเทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วายพีเอ็มเทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษาตรวจสอบ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือช่างรวมทั้งบริการติดตั้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วายพีเอ็มเทรด จำกัด


63/89 หมู่ที่ 5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วายพีเอ็มเทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

63/89 หมู่ที่ 5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท บริษัท วายพีเอ็มเทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วายพีเอ็มเทรด จำกัด

ได้แก่ 0205559001951
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วายพีเอ็มเทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วายพีเอ็มเทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*