บริษัท แจน ลิด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แจน ลิด จำกัด"

บริษัท แจน ลิด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แจน ลิด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แจน ลิด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แจน ลิด จำกัด


315/430 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แจน ลิด จำกัด ตั้งอยู่ที่

315/430 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท แจน ลิด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แจน ลิด จำกัด

ได้แก่ 0205559002010
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แจน ลิด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แจน ลิด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*