บริษัท ธนิตบดินทร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนิตบดินทร์ จำกัด"

บริษัท ธนิตบดินทร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนิตบดินทร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนิตบดินทร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต ขาย ถุงมือผ้า ทอผ้า ใยผ้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการทอผ้า ใยผ้า ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนิตบดินทร์ จำกัด


285/56 หมู่ที่ 5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนิตบดินทร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

285/56 หมู่ที่ 5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท ธนิตบดินทร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนิตบดินทร์ จำกัด

ได้แก่ 0205559002052
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนิตบดินทร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนิตบดินทร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*