บริษัท จิตต์พิสุทธิ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จิตต์พิสุทธิ์ จำกัด"

บริษัท จิตต์พิสุทธิ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จิตต์พิสุทธิ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จิตต์พิสุทธิ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ขายอาหารและให้บริการด้านที่พัก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จิตต์พิสุทธิ์ จำกัด


502/35 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จิตต์พิสุทธิ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

502/35 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท จิตต์พิสุทธิ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จิตต์พิสุทธิ์ จำกัด

ได้แก่ 0205559002079
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จิตต์พิสุทธิ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จิตต์พิสุทธิ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*