บริษัท ไทย รีไทร์เมนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย รีไทร์เมนท์ จำกัด"

บริษัท ไทย รีไทร์เมนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย รีไทร์เมนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย รีไทร์เมนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย รีไทร์เมนท์ จำกัด


383/57 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย รีไทร์เมนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

383/57 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย รีไทร์เมนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย รีไทร์เมนท์ จำกัด

ได้แก่ 0205559002133
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย รีไทร์เมนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย รีไทร์เมนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*