บริษัท อิซซาเบลลา 2015 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อิซซาเบลลา 2015 จำกัด"

บริษัท อิซซาเบลลา 2015 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อิซซาเบลลา 2015 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อิซซาเบลลา 2015 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการให้ซื้อ ขาย เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อิซซาเบลลา 2015 จำกัด


354/272 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อิซซาเบลลา 2015 จำกัด ตั้งอยู่ที่

354/272 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท อิซซาเบลลา 2015 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อิซซาเบลลา 2015 จำกัด

ได้แก่ 0205559002150
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อิซซาเบลลา 2015 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อิซซาเบลลา 2015 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*