บริษัท ทัช ออฟ คลาส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทัช ออฟ คลาส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด"

บริษัท ทัช ออฟ คลาส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทัช ออฟ คลาส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทัช ออฟ คลาส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบาร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทัช ออฟ คลาส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด


217/25 หมู่ที่ 12 ซอย15 ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทัช ออฟ คลาส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

217/25 หมู่ที่ 12 ซอย15 ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ทัช ออฟ คลาส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทัช ออฟ คลาส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0205559002176
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทัช ออฟ คลาส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทัช ออฟ คลาส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*