บริษัท ไฮ เทคโนโลยี ยอชท์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไฮ เทคโนโลยี ยอชท์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ไฮ เทคโนโลยี ยอชท์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไฮ เทคโนโลยี ยอชท์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไฮ เทคโนโลยี ยอชท์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการทำความสะอาดแบบครบวงจร รวมถึงใต้น้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไฮ เทคโนโลยี ยอชท์ เซอร์วิส จำกัด


167/5 หมู่ที่ 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไฮ เทคโนโลยี ยอชท์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

167/5 หมู่ที่ 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

แผนที่บริษัท บริษัท ไฮ เทคโนโลยี ยอชท์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไฮ เทคโนโลยี ยอชท์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0205559002184
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไฮ เทคโนโลยี ยอชท์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไฮ เทคโนโลยี ยอชท์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*