บริษัท ซี เค (2016) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี เค (2016) จำกัด"

บริษัท ซี เค (2016) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี เค (2016) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี เค (2016) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโญชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี เค (2016) จำกัด


500/33 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี เค (2016) จำกัด ตั้งอยู่ที่

500/33 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ซี เค (2016) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี เค (2016) จำกัด

ได้แก่ 0205559002214
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี เค (2016) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี เค (2016) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*