บริษัท เอส ที บี ไอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส ที บี ไอ จำกัด"

บริษัท เอส ที บี ไอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส ที บี ไอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส ที บี ไอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างอาคารและงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส ที บี ไอ จำกัด


129/53 หมู่ที่ 6 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส ที บี ไอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

129/53 หมู่ที่ 6 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เอส ที บี ไอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส ที บี ไอ จำกัด

ได้แก่ 0205559002231
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส ที บี ไอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส ที บี ไอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*