บริษัท เอเชี่ยน การเกษตร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเชี่ยน การเกษตร จำกัด"

บริษัท เอเชี่ยน การเกษตร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเชี่ยน การเกษตร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเชี่ยน การเกษตร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเม็ดพลาสติก พลาสติกหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเชี่ยน การเกษตร จำกัด


234/8 หมู่ที่ 3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเชี่ยน การเกษตร จำกัด ตั้งอยู่ที่

234/8 หมู่ที่ 3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

แผนที่บริษัท บริษัท เอเชี่ยน การเกษตร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเชี่ยน การเกษตร จำกัด

ได้แก่ 0205559002273
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเชี่ยน การเกษตร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเชี่ยน การเกษตร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*