บริษัท ส.ศิริทรัพย์ เจริญก่อสร้าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ส.ศิริทรัพย์ เจริญก่อสร้าง จำกัด"

บริษัท ส.ศิริทรัพย์ เจริญก่อสร้าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ส.ศิริทรัพย์ เจริญก่อสร้าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ส.ศิริทรัพย์ เจริญก่อสร้าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง ติดตั้ง ออกแบบ วางระบบ รื้อ ถอน งานอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ส.ศิริทรัพย์ เจริญก่อสร้าง จำกัด


889/149 หมู่บ้านบ้านห้วยปราย หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ส.ศิริทรัพย์ เจริญก่อสร้าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

889/149 หมู่บ้านบ้านห้วยปราย หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท ส.ศิริทรัพย์ เจริญก่อสร้าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ส.ศิริทรัพย์ เจริญก่อสร้าง จำกัด

ได้แก่ 0205559002311
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ส.ศิริทรัพย์ เจริญก่อสร้าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ส.ศิริทรัพย์ เจริญก่อสร้าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*