บริษัท ฮันนี่ เรียล เอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฮันนี่ เรียล เอสเตท จำกัด"

บริษัท ฮันนี่ เรียล เอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฮันนี่ เรียล เอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฮันนี่ เรียล เอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นตัวแทนการขาย นายหน้า การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฮันนี่ เรียล เอสเตท จำกัด


488/75 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฮันนี่ เรียล เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

488/75 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ฮันนี่ เรียล เอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฮันนี่ เรียล เอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0205559002338
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฮันนี่ เรียล เอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฮันนี่ เรียล เอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*