บริษัท ธนกฤต ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนกฤต ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ธนกฤต ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนกฤต ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนกฤต ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดซื้อและขายอุปกรณ์ทางด้านเครื่องกล และระบบไฟฟ้า รวมทั้งเครื่องมือในการทำงานในโรงงานทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนกฤต ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


229/86 หมู่ที่ 8 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนกฤต ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

229/86 หมู่ที่ 8 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท บริษัท ธนกฤต ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนกฤต ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0205559002346
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนกฤต ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนกฤต ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*