บริษัท เอ็น.เค.ที.เอ็น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น.เค.ที.เอ็น จำกัด"

บริษัท เอ็น.เค.ที.เอ็น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น.เค.ที.เอ็น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น.เค.ที.เอ็น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า จำนอง ที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม โรงแรม อาคารพาณิชย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น.เค.ที.เอ็น จำกัด


378/523 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น.เค.ที.เอ็น จำกัด ตั้งอยู่ที่

378/523 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น.เค.ที.เอ็น จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น.เค.ที.เอ็น จำกัด

ได้แก่ 0205559002419
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น.เค.ที.เอ็น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น.เค.ที.เอ็น จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*