บริษัท แคสอะเวย์ ฟิชชิ่ง ปาร์ค แอนด์ เรสเตอรองท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แคสอะเวย์ ฟิชชิ่ง ปาร์ค แอนด์ เรสเตอรองท์ จำกัด"

บริษัท แคสอะเวย์ ฟิชชิ่ง ปาร์ค แอนด์ เรสเตอรองท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แคสอะเวย์ ฟิชชิ่ง ปาร์ค แอนด์ เรสเตอรองท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แคสอะเวย์ ฟิชชิ่ง ปาร์ค แอนด์ เรสเตอรองท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการบ่อตกปลา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แคสอะเวย์ ฟิชชิ่ง ปาร์ค แอนด์ เรสเตอรองท์ จำกัด


12/1 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แคสอะเวย์ ฟิชชิ่ง ปาร์ค แอนด์ เรสเตอรองท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

12/1 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท แคสอะเวย์ ฟิชชิ่ง ปาร์ค แอนด์ เรสเตอรองท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แคสอะเวย์ ฟิชชิ่ง ปาร์ค แอนด์ เรสเตอรองท์ จำกัด

ได้แก่ 0205559002508
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แคสอะเวย์ ฟิชชิ่ง ปาร์ค แอนด์ เรสเตอรองท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แคสอะเวย์ ฟิชชิ่ง ปาร์ค แอนด์ เรสเตอรองท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*