บริษัท อินดัสเตรียล เทรนนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินดัสเตรียล เทรนนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด"

บริษัท อินดัสเตรียล เทรนนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินดัสเตรียล เทรนนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินดัสเตรียล เทรนนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการที่ปรึกษา ฝึกอบรม ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินดัสเตรียล เทรนนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด


76/3 หมู่ที่ 11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินดัสเตรียล เทรนนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่

76/3 หมู่ที่ 11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

แผนที่บริษัท บริษัท อินดัสเตรียล เทรนนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินดัสเตรียล เทรนนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด

ได้แก่ 0205559002516
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินดัสเตรียล เทรนนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินดัสเตรียล เทรนนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*