บริษัท ซีวิวเทียน ซีฟู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีวิวเทียน ซีฟู้ด จำกัด"

บริษัท ซีวิวเทียน ซีฟู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีวิวเทียน ซีฟู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีวิวเทียน ซีฟู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการภัตตาคารอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีวิวเทียน ซีฟู้ด จำกัด


218/1 หมู่ที่ 11 ถนนสุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีวิวเทียน ซีฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

218/1 หมู่ที่ 11 ถนนสุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ซีวิวเทียน ซีฟู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีวิวเทียน ซีฟู้ด จำกัด

ได้แก่ 0205559002541
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีวิวเทียน ซีฟู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีวิวเทียน ซีฟู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*