บริษัท เอส.ดับบลิว.วาย.การช่าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.ดับบลิว.วาย.การช่าง จำกัด"

บริษัท เอส.ดับบลิว.วาย.การช่าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.ดับบลิว.วาย.การช่าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.ดับบลิว.วาย.การช่าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมางานโครงสร้างเหล็ก ไฟฟ้า ประปา งานระบบด้วยท่อเหล็ก และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.ดับบลิว.วาย.การช่าง จำกัด


27/3 หมู่ที่ 4 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.ดับบลิว.วาย.การช่าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

27/3 หมู่ที่ 4 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.ดับบลิว.วาย.การช่าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.ดับบลิว.วาย.การช่าง จำกัด

ได้แก่ 0205559002583
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.ดับบลิว.วาย.การช่าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.ดับบลิว.วาย.การช่าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*