บริษัท ซันไรส์ วิลล่า 8 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซันไรส์ วิลล่า 8 จำกัด"

บริษัท ซันไรส์ วิลล่า 8 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซันไรส์ วิลล่า 8 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซันไรส์ วิลล่า 8 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซันไรส์ วิลล่า 8 จำกัด


115/90 หมู่ที่ 7 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซันไรส์ วิลล่า 8 จำกัด ตั้งอยู่ที่

115/90 หมู่ที่ 7 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ซันไรส์ วิลล่า 8 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซันไรส์ วิลล่า 8 จำกัด

ได้แก่ 0205559002702
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซันไรส์ วิลล่า 8 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซันไรส์ วิลล่า 8 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*