บริษัท เจ้าขุน ไทยฟู้ด อินเตอร์เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ้าขุน ไทยฟู้ด อินเตอร์เทรด จำกัด"

บริษัท เจ้าขุน ไทยฟู้ด อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ้าขุน ไทยฟู้ด อินเตอร์เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ้าขุน ไทยฟู้ด อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ลูกชิ้น ไส้กรอก อาหารแช่แข็ง และอาหารแปรรูปทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ้าขุน ไทยฟู้ด อินเตอร์เทรด จำกัด


181 ถนนบางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ้าขุน ไทยฟู้ด อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

181 ถนนบางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท เจ้าขุน ไทยฟู้ด อินเตอร์เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ้าขุน ไทยฟู้ด อินเตอร์เทรด จำกัด

ได้แก่ 0205559002788
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ้าขุน ไทยฟู้ด อินเตอร์เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ้าขุน ไทยฟู้ด อินเตอร์เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*