บริษัท เดอะ คันทรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ คันทรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท เดอะ คันทรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ คันทรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ คันทรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ในการจัดหา ซื้อ ขาย เช่า ประมูล บ้าน ที่ดิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ คันทรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


127/915 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ คันทรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

127/915 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ คันทรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ คันทรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0205559002796
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ คันทรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ คันทรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*