บริษัท เม็ททอล เอ็กซ์เพิร์ท เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เม็ททอล เอ็กซ์เพิร์ท เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท เม็ททอล เอ็กซ์เพิร์ท เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เม็ททอล เอ็กซ์เพิร์ท เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เม็ททอล เอ็กซ์เพิร์ท เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก สแตนเลส เหล็ก สังกะสี อลูมิเนียม โลหะอื่นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เม็ททอล เอ็กซ์เพิร์ท เทรดดิ้ง จำกัด


8 ถนนบ้านบึง-แกลง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เม็ททอล เอ็กซ์เพิร์ท เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

8 ถนนบ้านบึง-แกลง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

แผนที่บริษัท บริษัท เม็ททอล เอ็กซ์เพิร์ท เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เม็ททอล เอ็กซ์เพิร์ท เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0205559002851
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เม็ททอล เอ็กซ์เพิร์ท เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เม็ททอล เอ็กซ์เพิร์ท เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*