บริษัท ศรีปัญญา1982 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศรีปัญญา1982 จำกัด"

บริษัท ศรีปัญญา1982 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศรีปัญญา1982 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศรีปัญญา1982 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศรีปัญญา1982 จำกัด


20/77 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศรีปัญญา1982 จำกัด ตั้งอยู่ที่

20/77 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ศรีปัญญา1982 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศรีปัญญา1982 จำกัด

ได้แก่ 0205559002931
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศรีปัญญา1982 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศรีปัญญา1982 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*