บริษัท แอ็คทอค (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอ็คทอค (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท แอ็คทอค (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอ็คทอค (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอ็คทอค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภคทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอ็คทอค (ไทยแลนด์) จำกัด


391/108 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอ็คทอค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

391/108 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท แอ็คทอค (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอ็คทอค (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0205559002958
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอ็คทอค (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอ็คทอค (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*