บริษัท อีคอนนิกซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อีคอนนิกซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด"

บริษัท อีคอนนิกซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อีคอนนิกซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อีคอนนิกซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าและส่งออก ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป อาหารแปรรูป และสินค้าอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อีคอนนิกซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด


91/102 หมู่ที่ 1 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อีคอนนิกซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

91/102 หมู่ที่ 1 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

แผนที่บริษัท บริษัท อีคอนนิกซ์ อินเตอร์เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อีคอนนิกซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ได้แก่ 0205559002974
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อีคอนนิกซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อีคอนนิกซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*