บริษัท ซันไชน์ อเวนิว จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซันไชน์ อเวนิว จำกัด"

บริษัท ซันไชน์ อเวนิว จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซันไชน์ อเวนิว จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซันไชน์ อเวนิว จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์ ค้าที่ิดิน จัดสรรที่ดิน และโครงการหมู่บ้านจัดสรรเพื่อจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซันไชน์ อเวนิว จำกัด


99/69 หมู่ที่ 9 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซันไชน์ อเวนิว จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/69 หมู่ที่ 9 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท บริษัท ซันไชน์ อเวนิว จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซันไชน์ อเวนิว จำกัด

ได้แก่ 0205559002991
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซันไชน์ อเวนิว จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซันไชน์ อเวนิว จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*