บริษัท ไซคาโดเร่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไซคาโดเร่ จำกัด"

บริษัท ไซคาโดเร่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไซคาโดเร่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไซคาโดเร่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการปลูก เพาะพันธุ์ จำหน่าย ปาล์มและไม้ประดับทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไซคาโดเร่ จำกัด


191/9 หมู่ที่ 11 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไซคาโดเร่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

191/9 หมู่ที่ 11 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

แผนที่บริษัท บริษัท ไซคาโดเร่ จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไซคาโดเร่ จำกัด

ได้แก่ 0205559003041
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไซคาโดเร่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไซคาโดเร่ จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*