บริษัท ซีเอชที คอนแทรค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเอชที คอนแทรค จำกัด"

บริษัท ซีเอชที คอนแทรค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเอชที คอนแทรค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอชที คอนแทรค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานตามวัตถุประสงค์ของบุคคล คณะบุคคล โรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเอชที คอนแทรค จำกัด


130/59 หมู่ที่ 5 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเอชที คอนแทรค จำกัด ตั้งอยู่ที่

130/59 หมู่ที่ 5 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเอชที คอนแทรค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเอชที คอนแทรค จำกัด

ได้แก่ 0205559003067
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเอชที คอนแทรค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเอชที คอนแทรค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*