บริษัท สมิงทอง ทรานสปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมิงทอง ทรานสปอร์ต จำกัด"

บริษัท สมิงทอง ทรานสปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมิงทอง ทรานสปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมิงทอง ทรานสปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้าง บริการ ขนส่ง สินค้า ขนส่งพนักงาน ทุกชนิด ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมิงทอง ทรานสปอร์ต จำกัด


274/50 หมู่ที่ 1 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมิงทอง ทรานสปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

274/50 หมู่ที่ 1 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท สมิงทอง ทรานสปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมิงทอง ทรานสปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0205559003083
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมิงทอง ทรานสปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมิงทอง ทรานสปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*