บริษัท เค เจ ไอ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค เจ ไอ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เค เจ ไอ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค เจ ไอ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค เจ ไอ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค เจ ไอ เซอร์วิส จำกัด


31/76 หมู่ที่ 6 ซอยสุขุมวิท 85 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค เจ ไอ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

31/76 หมู่ที่ 6 ซอยสุขุมวิท 85 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

แผนที่บริษัท บริษัท เค เจ ไอ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค เจ ไอ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0205559003091
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค เจ ไอ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค เจ ไอ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*