บริษัท เอ็น.พี.ที แอดวานซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น.พี.ที แอดวานซ์ จำกัด"

บริษัท เอ็น.พี.ที แอดวานซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น.พี.ที แอดวานซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น.พี.ที แอดวานซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต และจำหน่ายยางทุกชนิด ปั้มยาง อัดยางทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น.พี.ที แอดวานซ์ จำกัด


30/52 หมู่ที่ 9 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น.พี.ที แอดวานซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

30/52 หมู่ที่ 9 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น.พี.ที แอดวานซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น.พี.ที แอดวานซ์ จำกัด

ได้แก่ 0205559003105
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น.พี.ที แอดวานซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น.พี.ที แอดวานซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*