บริษัท วงษ์กิ่งแก้ว จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วงษ์กิ่งแก้ว จำกัด"

บริษัท วงษ์กิ่งแก้ว จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วงษ์กิ่งแก้ว จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วงษ์กิ่งแก้ว จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วงษ์กิ่งแก้ว จำกัด


92/42 หมู่ที่ 5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วงษ์กิ่งแก้ว จำกัด ตั้งอยู่ที่

92/42 หมู่ที่ 5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท วงษ์กิ่งแก้ว จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วงษ์กิ่งแก้ว จำกัด

ได้แก่ 0205559003113
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วงษ์กิ่งแก้ว จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วงษ์กิ่งแก้ว จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*