บริษัท ดิโอเชี่ยน คลีนนิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดิโอเชี่ยน คลีนนิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท ดิโอเชี่ยน คลีนนิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดิโอเชี่ยน คลีนนิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดิโอเชี่ยน คลีนนิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิตการรับเหมาแรงงานและรับเหมาทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดิโอเชี่ยน คลีนนิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


575 หมู่ที่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดิโอเชี่ยน คลีนนิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

575 หมู่ที่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท บริษัท ดิโอเชี่ยน คลีนนิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดิโอเชี่ยน คลีนนิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0205559003130
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดิโอเชี่ยน คลีนนิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดิโอเชี่ยน คลีนนิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*