บริษัท แสงทองพรรณราย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แสงทองพรรณราย จำกัด"

บริษัท แสงทองพรรณราย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แสงทองพรรณราย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แสงทองพรรณราย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบการค้าภัตตาคาร ร้านอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แสงทองพรรณราย จำกัด


312/55 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แสงทองพรรณราย จำกัด ตั้งอยู่ที่

312/55 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท แสงทองพรรณราย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แสงทองพรรณราย จำกัด

ได้แก่ 0205559003148
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แสงทองพรรณราย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แสงทองพรรณราย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*