บริษัท เรสซิเดนซ์ วัน 303 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เรสซิเดนซ์ วัน 303 จำกัด"

บริษัท เรสซิเดนซ์ วัน 303 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เรสซิเดนซ์ วัน 303 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เรสซิเดนซ์ วัน 303 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เรสซิเดนซ์ วัน 303 จำกัด


473/11 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เรสซิเดนซ์ วัน 303 จำกัด ตั้งอยู่ที่

473/11 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เรสซิเดนซ์ วัน 303 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เรสซิเดนซ์ วัน 303 จำกัด

ได้แก่ 0205559003181
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เรสซิเดนซ์ วัน 303 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เรสซิเดนซ์ วัน 303 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*