บริษัท เวิร์คสปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวิร์คสปอร์ต จำกัด"

บริษัท เวิร์คสปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวิร์คสปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวิร์คสปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์กีฬาทุกชนิดรวมถึง นำเข้าและส่งออก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวิร์คสปอร์ต จำกัด


3/2 หมู่ที่ 8 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวิร์คสปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/2 หมู่ที่ 8 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท บริษัท เวิร์คสปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวิร์คสปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0205559003202
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวิร์คสปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวิร์คสปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*