บริษัท ทีโอเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีโอเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด"

บริษัท ทีโอเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีโอเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีโอเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างรีไซเคิลสิ่งของหรือวัสดุที่เหลือใช้ที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายจากโรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีโอเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด


279/148 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีโอเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

279/148 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท ทีโอเอส แมเนจเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีโอเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0205559003237
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีโอเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีโอเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*