บริษัท 789 คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 789 คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท 789 คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 789 คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 789 คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมางานทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 789 คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด


162 หมู่ที่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 789 คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

162 หมู่ที่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท 789 คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 789 คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0205559003245
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 789 คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 789 คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*