บริษัท แนชั่นแนล เซอร์วิส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แนชั่นแนล เซอร์วิส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท แนชั่นแนล เซอร์วิส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แนชั่นแนล เซอร์วิส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แนชั่นแนล เซอร์วิส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย จำนอง จำนำ เช่า เช่าซื้อ อาคารชุด สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แนชั่นแนล เซอร์วิส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


427/11 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยาสาย 3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แนชั่นแนล เซอร์วิส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

427/11 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยาสาย 3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท แนชั่นแนล เซอร์วิส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แนชั่นแนล เซอร์วิส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0205559003288
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แนชั่นแนล เซอร์วิส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แนชั่นแนล เซอร์วิส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*